Dieet & Co Junior

Wie ben ik

Eet mijn kind wel voldoende en gezond? Krijgt hij wel de juiste voedingsstoffen binnen? Worden zijn klachten misschien veroorzaakt door wat hij eet? Vraag het Mariska Rinkel, kinderdiëtist van Dieet & Co Junior. Samen komen we tot de belangrijke basis van gezonde voeding, geheel afgestemd op jouw kind.

dieet&co-logo-junior300

Hoe werkt de kinderdiëtist?

Kinderen van 0 tot en met 18 jaar kunnen met hun ouders bij Dieet & Co Junior terecht met uiteenlopende voedingsproblemen. Denk aan:

  • voedselallergie en voedselovergevoeligheid;
  • lactose-intolerantie
  • buikpijnklachten
  • overgewicht
  • ondergewicht
  • kieskeurigheid met eten

Het eerste consult is een kennismaking. We proberen het probleem duidelijk te krijgen en een eerste stap te zetten. Daarna spreken we 1 à 2 veranderpunten af en in de vervolgconsulten kijken we hoe dat gaat, of er nog meer veranderd kan worden, waar je tegenaan loopt en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Het aantal consulten verschilt per vraagstelling maar ik probeer kind en ouders altijd binnen een aantal keer het vertrouwen te geven om zelf verder te gaan met gezonde voeding.

Kind staat centraal

Het is heel belangrijk om kinderen al vanaf de basis gezonde voeding aan te leren. Voor hen moet het nog een tweede natuur worden om gezonde keuzes te maken. En dat leer je ze het beste door ze er persoonlijk bij te betrekken, wat al vanaf een jaar of 5 a 6 prima mogelijk is. We maken daarom binnen de consulten echt contact met je kind, bijvoorbeeld met een gesprekje of een spelletje. Als er sprake is van allergie probeer ik te laten zien dat eten niet een en al beperking is. Er zijn meestal genoeg alternatieven om eten leuk te laten zijn. Geen standaard advies of streng dieet maar een advies dat wordt afgestemd op de wensen en gewoontes van jouw kind en jullie gezin. Ieder kind is tenslotte uniek.

 

foto Mariska

    Korte lijnen collega-therapeuten

Wanneer het probleem verder gaat dan een voedingsprobleem, signaleren we dit tijdig en verwijzen we jou en je kind naar een specialist die jullie verder kan helpen. In Paramedisch Centrum Schagen zijn de lijnen met andere therapeuten heel kort en is de afstand wat groter dan is er gelukkig nog de telefoon. Advies van een kinderfysiotherapeut, een logopedist en een kinderergotherapeut is snel ingewonnen. Stel, jouw kind is een kritische eter. Dan kan dit te maken hebben met een prikkelverwerkingsprobleem in de mond. Als de kinderergotherapeut of kinderfysiotherapeut dit probleem heeft opgelost, zal ook het eten beter gaan. Zo maken wij als specialisten gebruik van elkaars deskundigheid en kunnen we jou en je kind, indien nodig, een bredere behandeling bieden.


Samenwerking GGD Hollands Noorden

De jeugdgezondheidszorg kan bij zorgen rondom voeding en eetgedrag van een kind  een beroep doen op de kinderdiëtist van Dieet & Co Junior. Inzicht in gebruikte voedingsmiddelen en de eetgewoonten van je kind en jullie gezin geeft belangrijke informatie voor de wijze waarop jullie het best begeleid kunnen worden. Als bij je kind of binnen jullie gezin andere problemen aanwezig zijn die het doorvoeren van een gedragsverandering in leefstijl bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken, kan de kinderdiëtist omgekeerd een beroep doen op de jeugdgezondheidszorg om gewenste begeleiding hierbij in gang te zetten. Samenwerking biedt uitkomst bij problemen die niet tot de expertise van de diëtist behoren maar waarin andere zorgverleners wel van betekenis kunnen zijn.

Kinderen leren door te spelen, dat weten wij als kinderdiëtist als geen ander. Daarom werken wij zoveel mogelijk spelenderwijs en maken gebruik van de materialen van de Kinder(di)eetcreatie.

Methode Kritische eters

Heeft je kind moeite met nieuwe smaken? Heb je al van alles geprobeerd om je kind aan het eten te krijgen maar lukt dit toch onvoldoende? Voor deze kinderen bieden wij een speelse begeleiding naar een gezonder eetpatroon.

De kracht zit in de kindvriendelijke manier waarbij je kind gestimuleerd wordt om zelf aan de slag te gaan met (leren) eten, passend bij de hulpvraag en eventuele medische problematiek. Ook als eten niet zo vanzelfsprekend is… Als ouders/verzorgers krijg je een advies op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, behoeftes en gewoonten van je kind en jullie gezin. Ieder kind is ten slotte uniek!

Om met deze methode te kunnen werken hebben wij een uitgebreide scholing gevolgd over selectief eetgedrag, waarbij de meest recente ontwikkelingen aan bod komen. Naast voedingskundige aspecten wordt ook gekeken naar/ rekening gehouden met (mogelijke) somatische aspecten, mond motorische problemen, problemen rondom sensorische informatieverwerking, pedagogische aspecten en/ of angst om te eten.

Obsitpatie of diarree? > Methode Poepproblemen

Heeft uw kind last van obstipatie of juist van diarree? Ook voor deze problemen kunt u bij ons terecht. Voeding speelt tenslotte een grote rol bij de spijsvertering. Een kleine verandering in het eten en drinken heeft soms groot effect.

De methode poepproblemen waarmee wij werken is ook ontwikkeld door de Kinderdieetcreatie. Samen met uw kind duiken we in de wereld van vezelpret, lol voor een goede drol en de waterchallenge. Met behulp van de poepposter leren we uw kind hoe poepen nu precies werkt en wat de rol van gezonde voeding is. Uw kind gaat op poepinspectie en we hebben een leuk WC-vel-spel.

Zo wordt poepen weer een feestje!!

Ook voor andere maag-darmproblemen hebben we voor elk kind een passend advies op maat. We overleggen, waar nodig, met de verwijzend arts om het beleid goed op elkaar af te stemmen.

Prikkelbare darm syndroom > FODMAP-dieet bij kinderen?

Is uw kind al wat ouder en is er een vermoeden of een diagnose van een prikkelbare darm? Dan kunnen de kinderdiëtisten samen met u en uw kind (een deel van) het FODMAP-dieet overwegen. 1 van onze kinderdiëtisten heeft hiervoor specifieke deskundigheid ontwikkeld.

Soms zijn tips en adviezen van een andere discipline gewenst. Als dit tijdens de gesprekken naar voren komt kunnen we overleggen met een fysiotherapeut, ergotherapeut of orthopedagoog om samen met hen te kijken wat bij uw kind past.

Zwangerschap

Voedingsadvies aan zwangeren

De gezondheid van het kind begint al bij de gezonde voeding van de zwangere vrouw. De eerste 1000 dagen van een kind zijn namelijk bepalend voor de gezondheid. Van die 1000 dagen zit een kind gemiddeld 280 dagen in de buik van zijn moeder. Op het moment dat zij tijdens haar zwangerschap gezond eet, legt ze dus al een goede basis aan voor haar kind. Om aanstaande moeders zo goed mogelijk te begeleiden, werk ik veel samen met de verloskundigen in de regio. Zij verwijzen zwangeren bijvoorbeeld door wanneer er sprake is van een verstoorde glucosespiegel. Ook aanstaande moeders met een te hoog gewicht doen er goed aan dieetadvies in te winnen. Het blijkt namelijk dat een te hoog gewicht een risico is voor de gezondheid van je kind op langere termijn. Het is daarom zeker verstandig om ook tijdens je zwangerschap naar een diëtist te gaan en er op die manier voor te zorgen dat je niet te veel aankomt.

Vergoeding door de zorgverzekering

In de basisverzekering wordt dieetadvies vergoed voor 3 uur per jaar. Kinderen hebben geen eigen risico. Afhankelijk van je aanvullende verzekering worden mogelijk extra uren vergoed. kijk in de polisvoorwaarden welke voorwaarden en bedragen jouw verzekeraar hanteert. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op. 

NKD

Maak een afspraak of stel een vraag!

Wij reageren snel mogelijk

Openingstijden

Woensdag en Vrijdag: 13:00-18:00
Bel voor een afspraak 085 488 4700
Elke 1e vrijdag van de maand inloopspreekuur: 17:30-18:30
www.dieetenco.nl

Dieet en Co_15 (1)

Paramedisch Centrum Schagen

Noord 84a   /   1741 BG   /   Schagen   /   Privacyreglement