Ergotherapie Noord-Holland

Soms gaan spelen, leren en bewegen niet vanzelf. De kinderergotherapeuten van Ergotherapie Noord-Holland helpen uw kind (weer) actief deel te nemen aan het leven thuis, op school en in de bredere leefomgeving.

Kinderpraktijk Schagen

Voor ondersteuning bij leer- en ontwikkelingsproblemen

Logopediepraktijk Schagen

Verstaanbaar praten, een verhaal vertellen, instructies in de klas begrijpen en op woorden komen, is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Logopediepraktijk Schagen kan u helpen de communicatie weer goed te laten verlopen.

Fysio & Oedeemtherapie Schagen

Fysio & Oedeemtherapie kan toegepast worden bij alle oedeem en vocht ophopingen,  zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Dieet & Co Junior

Eet mijn kind wel voldoende en gezond? Worden zijn klachten misschien veroorzaakt door wat hij eet? Dieet & Co Junior begeleidt kinderen en gezinnen naar een gezonde leefstijl.

Stemtherapie en Stemcoaching

Heeft u last van uw stem of  wilt u adviezen over goed stemgebruik?

Met stemtherapie, -coaching op maat kunt u weer klachtenvrij spreken.

OVER PARAMEDISCH CENTRUM SCHAGEN

Bij paramedisch centrum Schagen kunt u terecht voor:

kinderergotherapie, fysio & oedeem therapie, kindercoaching, stemtherapie/coaching, kinderdiëtetiek en logopedie

Iedere eerste vrijdag van de maand is er van 17.30-18.30 een inloopspreekuur.

U bent van harte welkom om uw vragen te stellen !

 

Paramedisch Centrum Schagen

Noord 84a   /   1741 BG   /   Schagen   /   Privacyreglement