JW Ergotherapie

Soms gaan spelen, leren en bewegen niet vanzelf. De kinderergotherapeuten van Ergotherapie Noord-Holland helpen uw kind (weer) actief deel te nemen aan het leven thuis, op school en in de bredere leefomgeving.

Psychologiepraktijk Praktijk Dichtbij

Psychologische hulp op maat. 

Logopediepraktijk Schagen

Verstaanbaar praten, een verhaal vertellen, instructies in de klas begrijpen en op woorden komen, is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Logopediepraktijk Schagen kan u helpen de communicatie weer goed te laten verlopen.

Fysio & Oedeemtherapie Schagen

Fysio & Oedeemtherapie kan toegepast worden bij alle oedeem en vocht ophopingen,  zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Dieet & Co Junior

Eet mijn kind wel voldoende en gezond? Worden zijn klachten misschien veroorzaakt door wat hij eet? Dieet & Co Junior begeleidt kinderen en gezinnen naar een gezonde leefstijl.

Stemtherapie en Stemcoaching

Heeft u last van uw stem of  wilt u adviezen over goed stemgebruik?

Met stemtherapie, -coaching op maat kunt u weer klachtenvrij spreken.

OVER PARAMEDISCH CENTRUM SCHAGEN

Bij paramedisch centrum Schagen kunt u terecht voor:

kinderergotherapie, fysio & oedeem therapie, psychologie, stemtherapie/coaching, kinderdiëtetiek en logopedie.

U bent van harte welkom ! 

 

Paramedisch Centrum Schagen

Noord 84a   /   1741 BG   /   Schagen   /   Privacyreglement